Bitscoin : 725 à 5000 satoshis toutes les 2 minutes